Giấy lọc trơn 40g khổ 0.9 x 100m trục giữa phi 60mm