Thiết Bị Lọc Miền Nam

Thiết Bị Lọc Miền Nam

Công  ty  TNHH  Công  Nghệ  Thiết  Bị  Lọc  Miền  Nam  chuyên  nhập  khẩu  và  phân  phối  các  sản  phẩm,  thiết  bị  chuyên  dụng  l

Danh ngôn về môi trường

Danh ngôn về môi trường


Trái  đất  có  thể  đáp  ứng  mọi  nhu  cầu  của  con  người.

Nhưng  không  đáp  ứng  được  lòng  tham  của  mỗi  người.

   &nb

Tư vấn dịch vụ môi trường

Tư vấn dịch vụ môi trường

Tư  vấn  lập  hồ  sơ:

Lập  báo  cáo  đánh  giá  tác  động  môi  trường  chiến  lược  (  ĐMC).
Lập  báo  cáo  đá

Hệ thống lọc nước sinh hoạt tại TP.HCM

Hệ thống lọc nước sinh hoạt tại TP.HCM

-  Nước  giếng  khoan:  nhiễm  phèn  nặng,  nhiễm  mặn  hoặc  kim  loại  nặng  như  Asen,  NH3.  Các  hợp  chất  tồn  tại  trong  nước  mang  đến  nguy  cơ  hao  m&ograv

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0902 944 594
x